יבשת אפריקה

יבשת אפריקה הינה היבשת השנייה בגודלה בעולם, אחרי אסיה, הן בשטחה והן בגודל אוכלוסייתה.

היבשת חווה בשנים האחרונות תהליך של התייצבות בחלק מהמדינות, הן ברמה השלטונית והן ברמה הכלכלית. בעקבות זאת היבשת עוברת תהליך של נורמליזציה ושל השקעות חיצוניות רבות, מאחר שמתחילים לזהות את הפוטנציאל הכרוך ביבשת.

במציאות הקיימת של סחר משתנה וגדל, אנו מבינים כי יבשת אפריקה תהפוך במרוצת עשר השנים הבאות לאזור סחר מרכזי. הצפיפות באפריקה היא מהנמוכות בעולם, וביחד עם תופעות נפוצות כגון רעב ועוני, פוטנציאל התשתיות לחקלאות, לבניין ולטכנולוגיות לטיהור מים הוא גדול מאוד.

And together with common phenomena such as hunger and poverty, the potential of infrastructure for agriculture, construction, water purification technologies is very large and indeed in recent years the number of projects for infrastructure are increasing every year.

אכן, בשנים האחרונות כמות הפרויקטים לתשתיות הולכים וגדלים מדי שנה.